مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3068132384185828873

پلکی احساس

از زلزلـه و عشـق خبـر کس نــدهد آن لحظه خبـر شوی که ویـران شـده‌ای شفیعی کدکنی