مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3068044238627920762

نقدینگی به 1390 تریلیون تومان رسید

حجم نقدینگی در پایان شهریور با 9/10 درصد رشد نسبت به اسفند 95، به 1390 تریلیون تومان بالغ شد./ فارس