مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3067878862173336057

اختیارات گمرکات یزد افزایش یافت

مدیرکل گمرکات استان یزد با اشاره به افزایش اختیارات این گمرکات برای حمایت از تولید داخلی، اظهار کرد: واحدهای تولیدی معتبر می‌توانند کالای خود را بدون پرداخت حقوق ورودی و با نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه ترخیص کنند.

به گزارش ایسنا، مهرداد پیرحیاتی با اشاره به بخشنامه جدید گمرک ایران، تصریح کرد: براساس این بخشنامه در اجرای جزء 2 بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر با نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی به این گمرکات تفویض شده است. وی خاطرنشان کرد: تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی بر اساس پروانه بهره‌برداری مشروط به داشتن حداقل 50نفر کارگر بیمه شده است.

پیرحیاتی با بیان این که حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی سه ماه است به طوری که از 15 بهمن سال جاری تجاوز نکند، ادامه داد: ترخیص درصدی کالا صرفا جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و رأسا توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می‌شوند، تعلق می‌گیرد.

پیرحیاتی افزود: در صورتی که محموله‌های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام و تعداد، ارزش مشابه باشند گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک نگهداری و محموله‌های دیگر را به صورت نسیه ترخیص کند.