مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3027474156759712214

یارانه «مهدکودک» برای خانواده‌های 3 دهک پایین

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی گفت: یارانه‌ای مخصوص خانواده‌هایی که از نظر کسب درآمد ضعیف بوده و به لحاظ کسب درآمد جزو سه دهک پایین جامعه هستند، به عنوان یارانه مهدکودک اختصاص داده شده است.

به گزارش فارس، محمد نفریه ‌افزود: سالانه 30 هزار کمک هزینه از سوی بهزیستی، برای گروه‌های هدف تحت پوشش بهزیستی از جمله زنان سرپرست خانوار که کودک خردسال دارند، خانواده‌هایی که سرپرست معلول دارند و توانایی نگهداری از کودک خود را ندارند و همچنین خانواده‌هایی که از نظر کسب درآمد ضعیف بوده و به لحاظ کسب درآمد جزو سه دهک پایین جامعه هستند، اختصاص داده می‌شود.

وی یادآور شد: این کمک هزینه‌ها به صورت یارانه در اختیار مهدهای کودک قرار می‌گیرد و خانواده‌های جامعه هدف سازمان بهزیستی، پس از ثبت نام فرزند خود در مهدهای کودک بخشی از هزینه‌های نگهداری کودکان خود را پرداخت و بخش دیگر آن توسط بهزیستی به مهدهای کودک پرداخت می‌شود. مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی بیان کرد: در حال حاضر بیش از 17 هزار مهدکودک در کشور وجود دارد که 8000 مرکز در مناطق حاشیه‌ای شهری و روستایی تاسیس شده و این رقم تقریبا برابر با یک‌ دوم میزان تمام مهدهای کودک کشور است. نفریه تصریح کرد: حدود 200هزار کودک در این 8000 روستا مهد و حاشیه مهد با سرانه روزانه 2000تومان برای 130 روز در سال، مشمول طرح یک وعده غذای گرم بهزیستی شده‌اند.

به گفته وی، بهزیستی موظف شده بود تا هفت استان در معرض سوءتغذیه را نیز به‌طور صد درصدی از طریق روستا مهدها و حاشیه مهدها تحت پوشش یک وعده غذای گرم قرار دهد که هم اکنون این امر در حال اجرا است.