مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2993064342597117290
مطهری‌شناسی -31

حق مردم!

... حقوق مردم فوق‌العاده احترام دارد، عدالت فوق‌العاده مقدس است. خیانت در حقوق بالاخص حقوق عمومی از نظر اسلام بالاترین خیانت‌هاست...

اسلام در مدت بسیار کمی و با سرعت فوق‌العاده‌ای جهانگیر شد و جای خودش را در دنیا باز کرد، چرا؟ آیا تنها به خاطر یک سلسله دستورهای ساده اخلاقی بود؟ اگر اسلام به اصلاحات اجتماعی همت نمی‌گماشت، امکان نداشت از دستورهای اخلاقی خود نتیجه بگیرد. اسلام منادی عدل و منادی حق و منادی آزادی و مساوات و الغای امتیازات بود، به این دلیل‌ها جهانی نو به وجود آورد. لطمات و خساراتی هم که دید از ناحیه مسخ شدن و زیر و رو شدن همین مساله بود.

بیست گفتار ـ گفتار مبانی اولیه حقوق از نظر اسلام ـ ص 61

سیدعزت‌الله ضرغامی