مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2992724691613571255

فعالیت دوباره دستگاه امنیت بحرین به دستور پادشاه

«حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین به منظور سرکوب بیشتر مخالفان، دستور احیای دستگاه امنیت ملی و تعیین رئیس جدید این دستگاه را صادر کرد.

به گزارش فارس، حمد بن عیسی فرمان شماره 51 مربوط به سال 2017 درباره احیای فعالیت دستگاه امنیت ملی را صادر کرد.

ماده نخست این فرمان بر احیای دستگاه امنیت ملی و شیوه‌های کاری آن و ماده دوم نیز بر تعیین «عادل بن خلیفه الفاضل» به عنوان رئیس دستگاه امنیت ملی تأکید دارد.

طبق گزارش خبرگزاری بحرین (بنا)، در ماده سوم این فرمان بن خلیفه نیز آمده است که فرمان مذکور از تاریخ صدور آن قابل اجراست.

صدور فرمان حمد بن عیسی درباره احیای دستگاه امنیت ملی بحرین در حالی است که ناظران این فرمان را تلاشی از سوی آل خلیفه برای سرکوب بیشتر اعتراضات علیه دولت می‌دانند. در آگوست گذشته سه موسسه حقوق‌بشری در بحرین، دستگاه امنیت ملی را به دست داشتن در شکنجه‌های سازماندهی‌شده معارضان متهم کردند.