مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2975426796084937117
نگاه هفته

صداوسیما و خرده‌ فرهنگ‌ها

کشور ما به اندازه وسعتش تنوع فرهنگی دارد. این تنوع فرهنگی به همان اندازه که باعث جذابیت و تکثر می‌شود و البته یکی از اسباب تفاخر جامعه ایرانی است به همان اندازه هم‌کار را برای مدیران فرهنگی مشکل می‌کند.

صداوسیما به‌عنوان یکی از مظاهر فرهنگی کشور در چند دهه گذشته تلاش کرده تصویر روشنی از این تنوع فرهنگی در گوشه و کنار کشور به دست دهد.

حضور مراکز فعال صداوسیما در بیش از 30 استان کشور خود شاهدی بر این مدعاست. فعالیت این مراکز بخشی از پازلی است که در نهایت تصویر جامعه امروز ما را می‌سازد. در واقع صداوسیما در این چند دهه کوشیده به پویایی، غنا و ماندگاری آداب و سنن فرهنگ‌های مختلف کشور کمک کند و در جهت اشاعه آن قدم بردارد. در جایی که دشمنان ما، با مقاصد آشکار و پنهان خویش تلاش می‌کنند اسباب تفرقه و تشتت را در اقوام و خرده‌فرهنگ‌های کشور پدید آورند. صداوسیما یک تنه همه همت خود را به کار گرفته که هرچه بیشتر خرده فرهنگ‌های اقوام ایرانی را به یکدیگر نزدیک کند.

بها دادن به آداب و سنن و فرهنگ‌هایی که همه ریشه در این آب و خاک دارند و جلوگیری از اضمحلال و فروپاشی آنها تنها بخشی از اهداف مراکز صداوسیما بوده است. وقتی کرد، بلوچ، ترکمن، آذری، گیلکی و لر تصویری از خود و فرهنگ خودش را در رسانه می‌بیند، بی‌شک جذب آن خواهد شد؛ به اینها اضافه کنید که رسانه تا چه اندازه توانسته میراث از یادرفته هر کدام از اقوام ایرانی را حفظ کند، نشر دهد و در اشاعه آن نیز بکوشد. یعنی همان کاری که برخی از رسانه‌های معاند با اغراض سیاسی در پی آنند و شبانه روز می‌کوشند به تمهیدی، از این علاقه اقوام ایرانی به گذشته و آداب و سنن خود، به نفع امیال و اغراض شخصی استفاده کنند.

مراکز صداوسیمای ما، با رصد اغراض رسانه‌های بیگانه و با هدف حفظ و وحدت اقوام ایرانی در گوشه و کنار کشور، در این سال‌ها کوشیده‌اند تصویر جامعی از خرده فر هنگ‌ها و قومیت‌های مختلف بازتاب دهند.

مهدی غلامحیدری - دبیر قاب کوچک