مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2953469897370483332

امروز در تاریخ

عزل محرمانه دکتر محمد مصدق از نخست‏ وزیری توسط محمدرضا شاه پهلوی (1332 ش)

اعلام حکومت نظامی در اصفهان به دنبال تظاهرات گسترده ضدرژیم در این شهر (1357ش)

آغاز ساخت دیوار برلین و تقسیم پایتخت آن به دو قسمت غربی و شرقی (1961م