مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2953466034126279361

نخستین شهردار تهران

میرزا عباس‌خان مهندس‌باشی ملقب به مشاورالدوله فرزند میرزا رضا فارغ‌التحصیل مدرسه نظامی فرانسه در سال 1302 قمری به ریاست احتساب شهر تهران که وظیفه شهرداری نیز بود انتخاب شد.

به گزارش میزان، از اواسط دوره ناصری رسیدگی به امور شهری در قالب اداره‌ای مستقل به نام «احتسابیه» توجه شد.

احتسابیه هم وظایف نظمیه را به عهده داشت و هم امور شهرداری را ترتیب می‌داد و نیز مدیریت اداراتی دیگر را در شرح وظایفش گنجانده بودند؛ وظایفی چون از نظارت بر قیمت و توزیع نان و گوشت تا جمع‌آوری زباله، از روشنایی کوچه و خیابان تا بر قراری امنیت و نظم شهر و...

از آغازین روز‌های این تشکیلات، افراد زیادی مصدر امور احتسابیه بوده‌اند، نظیر؛ کنت دو مونت فرت، محمدحسن اعتماد‌السلطنه، مختارالسلطنه و... . اعتماد‌السلطنه در سوم صفر 1299 قمری در باره حوزه مسئولیتش در احتسابیه تهران می‌نویسد: «... به واسطه کثافات خیابان‌ها، ناصرالدین‌شاه مرا معزول گردانید.»

ناصرالدین‌شاه پس از سفر فرنگ، همانند شهر‌های اروپایی اقدام به تعیین شهردار برای تهران کرد، مشاورالدوله در سال 1355 قمری درگذشت.