مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2952334397680506673

استریمکو 142

استریمکو جدول یا پازلی از اعداد است که تشکیل شده از ستون ها و ردیف هایی مساوی که با سه قانون ساده قابل حل است.

شما باید اعداد 1 تا 4 برای یک شبکه 4 × 4؛ 1 تا 5 برای یک شبکه 5 × 5؛ 1 تا 6 برای یک شبکه 6 × 6 و غیره را در جدول (پازل) قراردهید به گونه ای که سه قانون زیر را رعایت کنید.

قانون 1)

در هر ردیف افقی نباید اعداد تکراری باشد.

قانون 2)

در هر ستون عمودی نباید اعداد تکراری باشد.

قانون 3)

برخی خانه‌ها توسط رشته‌هایی (خطوط) به یکدیگر متصل شده اند. در هر رشته نیز نباید از اعداد تکراری استفاده شود!

قانون سوم باعث شده است تا حل یک جدول استریمکو هیجانی مضاعف نسبت به حل یک سودوکو در شما به وجود آورد و شما از حل آن احساس هوشمندی و غرور کنید.