مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2920363460325484249

حدیث روز

امام علی(ع): بدکار را (یا کسی را که به تو بدی کرده است) با کردار نیکت اصلاح کن و با گفتار نیک و زیبایت به خوبی رهنمون شو.غررالحکم