مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2920360633383245175

مشاهیر ایرانی

تنوخی: زین‌الدین ابو عبدالله محمد بن محمد بن عمرو تنوخی، ‌ریاضیدان و ادیب قرن هفتم قمری است. روش او در حل مسائل جبری، درست مانند خیام و خوارزمی بود، اما بدون استفاده از اشکال هندسی.