مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2920281866894370473

خبرگزاری ایسنا مجرم شناخته شد

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا مجرم شناخته و رسیدگی به پرونده الف به آینده موکول شد.

علی‌اکبر کسائیان در گفت‌وگو با میزان اظهارکرد: رسیدگی به پرونده مدیران مسئول خبرگزاری ایسنا و سایت الف در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد. وی گفت: در این جلسه به اتهامات مدیرمسئول خبرگزاری ایسنا به اتهام افترا و نشر اکاذیب رسیدگی شد که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیات منصفه مطبوعات وی را با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست. سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اضافه کرد: همچنین آقای احمد توکلی در مورد پرونده مربوط به سایت الف به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و نقض مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی کتبا تقاضای استمهال کرد که هیات منصفه هم با تقاضای وی موافقت کرد و رسیدگی به این پرونده به آینده موکول شد.