مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2920280311363853089
یادداشت

حل معضل دو تابعیتی‌ها نیازمند تهیه طرح جامع

حضور افراد دو تابعیتی در ساختار حکومتی و مدیریتی هر کشوری، امری نگران‌کننده است و تجربه گذشته نشان می‌دهد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای دیگر که به‌دنبال نفوذ در ایران هستند در مواقع لزوم و برای نفوذ از این افراد دوتابعیتی استفاده می‌کنند. چون چنین افرادی معمولا از تقید لازم نسبت به مصالح کشور برخوردار نیستند و به محضی که نوساناتی در کشور به‌وجود آید، می‌توانند از کشور خارج شوند. شرایط، زمانی سخت‌تر می‌شود که این افراد در مراکز حکومتی در راس مسئولیتی قرار بگیرند.

برابر با گفته‌های صریح و شفاف وزیر محترم اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی، این وزارتخانه عزم جدی دارد که در هیچ مجموعه مدیریتی از افراد دوتابعیتی استفاده نشود. باز هم براساس گزارشی که ایشان در زمان حضور در کمیسیون امنیت ملی ارائه کردند، وزارت اطلاعات 79 فرد دوتابعیتی را در سطوح مدیریتی شناسایی کرده که در مورد 50 نفر از آنان مستندا به نتیجه رسیده و به دستگاه‌ها اعلام شده که از حضور این افراد در عرصه مدیریتی خودداری کنند. حتی ایشان عنوان کرد در یک مورد برای شخصی که دو تابعیت داشت در جایگاه مدیریتی حکم زده شد اما وزارت اطلاعات اجازه نداد این شخص مسئولیت را در اختیار بگیرد و مسئولیت وی لغو شد. در ادامه ایشان اعلام کرد هر کسی که اطلاعاتی درباره حضور افراد دوتابعیتی در عرصه مدیریتی دارد با اسناد کافی ارائه کند تا از حضور او در عرصه مدیریتی ممانعت شود. البته در کنار این مساله باید توجه داشت که گرچه قانون درباره افراد دوتابعیتی شفاف است اما درباره کسانی که اقامت یک کشور خارجی یا گرین کارت دارند، قانون سکوت کرده و تفاوت و مرزی را مطرح نکرده است. از همین رو،‌ وزیر محترم اطلاعات درخواست کرد که طرح جامعی تهیه شود و ابهامات و نواقص قانون با تعیین تکلیف درباره نحوه مواجهه با دارندگان اقامت در یک کشور خارجی یا دارندگان گرین کارت برطرف شود. البته در عین حال باید به این نکته اشاره کرد که چنین حساسیت‌هایی صرفا درباره حضور افراد دوتابعیتی در عرصه‌های مدیریتی است وگرنه ایرانیانی که در سایر کشورهای دنیا هستند برای ورود و سرمایه‌گذاری در کشور مشکلی ندارند.

سیدحسین نقوی‌حسینی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی