مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2920048236615210803

مظاهری می‌خواست جدا شود، اما...

محمد رشید مظاهری، در ذوب‌آهن اصفهان ماندنی شد، اما شاید ادامه همکاری او با ذوبی‌ها دلایل عجیبی داشته باشد. در واقع مظاهری می‌خواست به صورت قطعی از ذوب‌آهن برود و مقصد او پرسپولیس بود تا جانشین علیرضا بیرانوند شود، اما این اتفاق رخ نداد چون از یک سو بیرانوند در پرسپولیس ماندنی شد و از طرف دیگر، مدیران باشگاه ذوب‌آهن با ترفندهای خاصی، مظاهری را راضی به ماندن کردند. او حتی می‌خواست به سایپا یا پیکان برود، ولی با مقاومت ذوبی‌ها مواجه شد و در نهایت در این تیم ماند.