مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2919896910173395358

شهرک های صنعتی آبادان جان گرفتند

فرماندار آبادان گفت: با توجه به اقدامات انجام شده، صنایع موجود در شهرکهای صنعتی جان تازه ای گرفته اند.

عزیزاله شهبازی افزود: حوزه صنعت با محوریت شهرکهای صنعتی یکی از ظرفیتها و مزیتهای نسبی است که در برنامه ریزی استراتژیکی آبادان برای آن تعریف ویژه ای شده است.

شهبازی با اشاره به وضعیت بد اقتصادی موجود در نظام بودجه ریزی کشور تصریح کرد: خوشبختانه با مدیریت صحیح منابع امروز شاهدیم که شهرک صنعتی آبادان که زمانی 74 واحد صنعتی آن تعطیل شده بود، امروز تمامی واحدهایش به طور کاربردی فعالیت دارند.

فرماندار آبادان، ایجاد روحیه امیدواری در میان صنایع را یادآور شد و گفت: البته ظرفیت منطقه آزاد اروند نیز در این میان بسیار حائز اهمیت و موثر بوده است.

شهبازی افزود: بخش قابل توجهی از اعتبارات ناچیزی که در اختیار کمیته برنامه ریزی قرار گرفته به بحث آماده سازی زیرساخت های صنایع موجود در شهرک صنعتی اختصاص یافته است.

شهبازی ضمن تاکید بر به کارگیری نیروهای بومی در صنایع موجود در شهرکهای صنعتی به عنوان یک رویکرد قابل توجه، تصریح کرد: در زمان حاضر و در نقطه صفر مرزی یک جان تازه ای در کالبد صنعت آبادان در حال دمیده شدن است و اخیرا نیز در بحث کشاورزی با توجه به حجم سرمایه گذاری های انجام شده و نظر دولت تدبیر و امید، زمینه های اشتغالزایی موثری فراهم می شود.