مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2913843297717788243

حقمان را بگیریم

همه ما در امور عادی روزمره به مسائلی برمی‌خوریم که گاه برای حل و فصل آن به وکیل، حقوقدان، قاضی و محکمه نیاز داریم.

هر چند قانوندانی کار اهلش است، اما با آگاهی از برخی نکات حقوقی می‌توانیم پیش از نیاز به وکیل و قاضی از پایمال شدن حقوقمان جلوگیری کنیم. بنابراین شاید این نکات مختصر و مفید در این خصوص موثر افتد.

یک مصداق خیانت درامانت

عدم استرداد سفته یا چک امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آنها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.

شیشه دودی خودرو

افرادی که اقدام به دودی کردن شیشه خودروی خود به صورت غیرمجاز و بیش از حد استاندارد (داخل ماشین قابل رؤیت نباشد) نمایند، 50 هزار تومان جریمه می‌شوند و ملزم به اصلاح شیشه خودرو هستند.

تعیین داور

چنانچه در قراردادی حل اختلاف به داوری ارجاع شده باشد و به هر دلیلی داور مرضی‌الطرفین مشخص نشده یا طرفین در تعیین داور اتفاق‌نظر نداشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند، ابتدا از طریق اظهارنامه داور خود را تعیین و اعلام نماید و در صورت عدم حصول نتیجه از دادگاه تقاضای تعیین داور نماید.

فوت یک طرف معامله

در صورت فوت هر یک از طرفین معامله یا اصحاب دعوی؛ هر نوع دادخواست باید به طرفیت همه ورثه مطرح شود.

سهم همسر از ارث

براساس قانون، زوجه از تمامی اموال همسر ارث می‌برد؛ تنها تفاوت وی با سایر وراث در این است که زن از قیمت عرصه املاک متوفی ارث می‌برد؛ به این معنی که زمین املاک قیمت‌گذاری می‌شود و یک‌هشتم یا یک‌چهارم قیمت آن سهم زوجه است.

باز هم نکته‌ای درباره چک

زمانی که جهت هر گونه معامله، طرف معامله دو نفر یا بیشتر هستند؛ و چک دریافتی از آنها تنها متعلق به یک نفر است؛ بهتر است سایر شرکای وی ظهر چک را با درج عبارت ضامن امضا نمایند.

وقتی جرم اثبات نمی‌شود

اگر شاکی در مقام احقاق حق نتواند بزه استنادی را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست؛ به این معنی که نمی‌توان از وی شکایت کیفری تحت عنوان افترا (تهمت) نمود و وی را تحت پیگرد قانونی قرار داد.

سمانه کارآمد - حقوقدان