مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2846414876151470474
بانک مرکزی اعلام کرد

یارانه‌های نقدی وثیقه وام بانکی می‌شود

بانک مرکزی به منظور پوشش گسترده کارت‌های اعتباری در کشور و تسهیل بهره‌مندی تمام اقشار جامعه از تسهیلات بانکی به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها، طرح «یاراکارت اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به لزوم افزایش پوشش کارت‌های اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه بویژه گروه‌های کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امکان صدور کارت‌های اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارت‌های اعتباری یاد شده که موسوم به یاراکارت اعتباری است، در نهایت می‌تواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی شود.

مطابق این بخشنامه، تمام سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ یارانه هستند، می‌توانند با ارائه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به مؤسسه اعتباری مراجعه کنند. یاراکارت اعتباری در قالب عقد مرابحه توسط مؤسسه اعتباری صادر می‌شود. تسهیلات در قالب یاراکارت اعتباری، به‌صورت نسیه اقساطی به اشخاص مشمول اعطا می‌شود. به هر خانوار مشمول دریافت یارانه، صرفا یک فقره یاراکارت اعتباری اعطا و کارت مزبور به نام سرپرست خانوار صادر می‌شود.

ضمنا صدور یاراکارت اعتباری به پشتوانه حساب‌های یارانه‌ای اشخاص مشمول، انجام می‌پذیرد. در این طرح، تسهیلات ضمن انعقاد قرارداد لازم‌الاجرا و به پشتوانه وثیقه یارانه‌های نقدی اعطا شده و به این ترتیب مشکلات مربوط به تأمین وثایق اشخاص کم‌درآمد قابل رفع خواهد بود.

بازپرداخت تسهیلات اعطایی به‌صورت خودکار از محل حساب‌های یارانه‌ای اشخاص انجام می‌شود و به این سبب ریسک ناشی از عدم پرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول به حداقل می‌رسد. سقف تسهیلات اعطایی به اشخاص مشمول با توجه به میزان یارانه خانوار تعیین می‌شود. در هر حال، در مرحله اول سقف پرداخت تسهیلات از طریق این سازوکار 50 میلیون ریال است.

مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی، به تشخیص مؤسسه اعتباری و حداقل 36 ماه و حداکثر 60 ماه است. سود یاراکارت اعتباری برای تسهیلات نسیه اقساطی بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در مورد عقود غیرمشارکتی محاسبه می‌شود.