مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2844403355068016015

پرسش و پاسخ قضایی

مرکز مشاوره قوه‌قضائیه با توجه به پرسش برخی خوانندگان درخصوص خسارت بیمه، هیات حل اختلاف کارگری، حضانت و قیومیت به پرسش‌های مطرح‌شده در ‌این‌باره پاسخ داده است.

مخاطبان می‌توانند پرسش‌های حقوقی خود را با ارسال پیامک به شماره 300011224 مطرح و پاسخ را در همین صفحه بخوانند.

راننده خودرویی بودم که در اثر تصادف مادر و خواهر خود را از دست دادم. بعد از تشکیل دادگاه به عنوان مقصر حادثه شناخته شدم. بعد از این‌که بیمه خسارت را پرداخت کرد متوجه شدیم طبق حکم قاضی مبلغ 16 میلیون تومان کم پرداخت کرده است که طی تماسی با شرکت بیمه این‌گونه جواب دادند که چون راننده مقصر بوده سهم الارث مادرم به بنده کسر شده است. می‌خواستم بدانم آیا حق با شرکت بیمه است و سهم الارث اینجانب از مادرم به نفع بیمه باید کسر شود یا بین بقیه وراث باید تقسیم شود؟

بیمه مکلف است تا سقف مندرج در بیمه نامه نسبت به پرداخت دیه به ذینفعان اقدام کند. بر اساس ماده 880 قانون مدنی «قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از این‌که قتل بالمباشره باشد یا با بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری و چون در خصوص سوال شما قتل غیر عمد بوده پس مشمول این ماده نمی‌شود لذا به نظر می‌رسد با توضیحات شما بیمه مکلف بوده وفق بیمه نامه دیه را به وراث بپردازد معمولا بیمه درزمان پرداخت دیه رضایت نامه‌ای اخذ تا در صورت طرح دعاوی بعدی علیه خود مبنی بر پرداخت دیه از آن استفاده کند. در صورت عدم پرداخت تمام دیه وفق بیمه نامه و عدم اخذ رضایت نامه در صورت استنکاف می‌توانید علیه بیمه طرح دعوی کنید.

برای شکایت از رای هیات حل اختلاف کارگری به دیوان،طرف شکایت کیست، هیات یا کارفرما یا هر دو؟

در قسمت موضوع شکایت وخواسته دادخواست دیوان می‌نویسید تجدیدنظرخواهی نسبت به رای هیات اختلاف کارگری شماره رای و مرجع صادره‌کننده آن و در قسمت طرف شکایت نام کارفرما قید می‌شود.

دختری 25 ساله هستم. یک برادر32ساله و یک برادر28ساله دارم.برادر28ساله ام معلول است. می‌خواستم بدانم در صورت فوت پدرم حضانت و قیومیت برادر معلولم با چه کسی است؟اگر پدرم وصیت کنند که حضانتش با من باشد از لحاظ قانونی اعتبار دارد؟آیا حقوق بازنشستگی پدرم بعد از خودشان به برادر معلولم می‌رسد؟

نظر به این‌که برادر شما از نظر قانون محجور است،لذا تا زمان حیات پدر که ولی قهری است وی وظیفه نگهداری را دارد و بعد از ایشان به حکم دادگاه قیم نصب خواهد شد. بحث حضانت در ما نحن فیه ظهور ندارد و به عبارت دیگر همین که فرزند رشید شود حق حضانت پایان می‌پذیرد و دیگر طفل نبوده اما هنوز به دلیل بیماری در حجر به سر می‌برد. همچنین نظر به بعضی از مواد قانون مدنی پدر و جد پدری به صراحت قانون می‌توانند وصی بعد از فوت خود برای اولاد تحت ولایت خود تعیین کنند که اختیارات بیشتری نسبت به قیم را داراست که از این نظر وصی قرار گرفتن شما به نظر بلامانع است. در رابطه با مستمری و حقوق بازنشستگی باید از سازمان یا اداره مربوطه که پدرتان در آنجا شاغل بوده‌اند تحقیق کنید.