مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2811843835124810611

تکذیب تعطیلی زاگرس‌خودروی بروجرد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان خبر تعطیلی زاگرس خودروی بروجرد را کذب دانست و گفت: این واحد صنعتی به عظیم خودرو واگذار شده و در حال حاضر فعال است.

محمدرضا صفی‌خانی افزود: این کارخانه تعطیل نشده است و تعدادی کارگر همیشه در آن فعال هستند. وی با بیان این که دیروز پروانه فعالیت برای عظیم خودرو صادر شد و اکنون عظیم خودرو این واحد صنعتی را در اختیار دارد، گفت: این واحد صنعتی تا قبل از این واگذاری نیز در بخش رنگ با شرکت سایپا قرار داشت و کارگرانی در این واحد مشغول کار بودند.وی با تاکید بر این که زاگرس خودرویی دیگر در کار نیست، افزود: عظیم خودرو این واحد صنعتی را به صورت اجاره به شرط تملیک ده ساله در اختیار گرفته و به صورت رسمی و محضری متعهد شده است این واحد صنعتی را ظرف مدت شش ماه بهره‌برداری کامل و قراردادهای خود را احیا کند. / ایرنا