مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2811695513239968828

تماشای ورزش، خانوادگی می‌شود

فریبا محمدیان، معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان گفته: برای اجرایی شدن ورود خانواده‌ها به ورزشگاه‌ها ما نخست فهرست ورزشگاه‌ها را مشخص کرده‌ایم و در مرحله دوم ظرفیت ورزشگاه‌ها را شناسایی کردیم، در گام بعد نیز برای مناسب‌سازی ورزشگاه‌ها آیین‌نامه نوشتیم و آن را به معاونت حقوقی امور مجلس تحویل دادیم تا مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

مرحله بعد نیز عملیاتی کردن ساختار فیزیکی است و گام نهایی نیز آماده کردن مخاطبان است. یکی از چالش‌هایی که جهان با آن روبه‌روست فرهنگ استفاده از یک وسیله قبل از تولید است که اگر فرهنگ استفاده از کالا قبل از تولید ترویج نشود، تولید یک کالا به جای این‌که منتج به رفاه شود شرایط معکوس ایجاد می‌کند. همانند همین تفکر را که در جامعه‌شناسی بسیار روی آن تاکید می‌شود ما نیز در بحث ورود خانواده‌ها به ورزشگاه‌ها در نظر گرفته ایم که فرهنگ ورود به ورزشگاه‌ها را با برگزاری نشست‌های تخصصی ترویج می‌کنیم. هم‌اکنون در یک سری از رشته‌ها که در فضای باز انجام می‌شود مانند سوارکاری، اسکیت و اسکی شاهد هستید که فضا آماده شده است و خانواده‌ها ضمن شرکت بدرستی نیز از فضا مراقبت می‌کنند که با آرامش در رویداد حاضر و با نشاط خارج شوند.