مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2771363833793772509

پلکی احساس

از دی که گذشت هر چه بگویی خوش نیست خوش باش و مگو ز دی که امروزخوش است خیام