مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2771360692430582989

مشاهیر ایرانی

یوسف برهانی: شیخ یوسف برهانی عارف بزرگ طریقت نقشبندیه در قرن 13 و 14 ق است. به شیوه سالکان طریقت نقشبندیه که کار و کوشش را جزو آداب طریقت خود می‌دانستند، روزها هیزم‌شکنی می‌کرد و شب‌ها به ذکر و مراقبه می‌پرداخت. از طرف مولانا خالد اجازه ارشاد و ماموریت اشاعه طریقت در منطقه مکران را به‌عهده داشت.

عبدالله یافعی: عبدالله بن اسعد بن علی تمیمی یافعی مکی (755ـ699 ق) تاریخ‌نگار، شاعر، پژوهشگر و متکلم شافعی عدنی است. در شاعری توانا بود و قصایدی در مدح حضرت محمد(ص) سرود. در اصول دین، تفسیر، تصوف و تاریخ آثار مهمی تالیف کرد. از اوست: روض الریاحین، خلاصه المفاخر، مرآه الجنان.