مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2766492254876165519

سارقان در کمین خودروی شما هستنـد

در این ایام دزدان خودرو نیز بیکار نیستند و به‌دنبال سرقت خودروها بخصوص سرقت خودروی افرادی که به مهمانی یا مسافرت آمده‌اند، می‌روند برای مات کردن دزدان باید توجه داشته باشید که آنها به دنبال یک اشتباه شما برای سرقت هستند. پس هشدار‌های زیر را جدی بگیرید.

اوراق شناسایی خود و خودرو را داخل خودرو نگذارید و اگر بسته‌ای در خودرو دارید آن را در معرض دید قرار ندهید.

همیشه در‌ها را قفل کرده و شیشه‌ها را بالا بکشید و در صورت داشتن پارکینگ از آن استفاده کنید و خودرو و در پارکینگ را قفل کنید.

خودرورا به سیستم دزدگیرمجهز کنید.

خودرو را در منطقه‌های پررفت و آمد پارک کنید نه در محل‌های خلوت

خودرو را به حالت روشن قرار ندهید

کودکان و افراد ناتوان را به تنهایی در خودرو روشن قرار ندهید .

خودرویتان را به قفل مرکزی، دزدگیر، قفل پدال، قفل فرمان و سوییچ مخفی و سایر لوازم تاخیری و بازدارنده مجهز کنید.

از پارکینگ‌های عمومی برای پارک خودرو استفاده کنید و در صورت عدم دسترسی به پارکینگ در حد امکان اتومبیل را در معرض دید خود پارک و در موقع پارک خودرو، دقت کنید که فرمان اتومبیل قفل شود.

سارقان ممکن است با شگردهای مختلف ازجمله خوابیدن کنار جاده و تظاهر به بیماری اقدام به سرقت یا زورگیری کنند، در صورت مواجهه با این گونه موارد، بیشتر مراقب بوده و جانب احتیاط را حفظ کنید.

10ـ در صورتی که خودرویتان به سرقت رفت، سریع پلیس را در جریان قرار دهید و با دادن مشخصات کامل ماشین‌تان از جمله شماره پلاک، شاسی، موتور و رنگ خودرو پلیس را در کشف سرقت یاری دهید.

11ـ چنانچه خودروی خود را هُل می‌دهید، اجازه ندهید افراد ناشناس پشت فرمان بنشینند. به اطمینان این‌که فرزند خردسال شما در خودرو نشسته است، آن را رها نکنید، چرا که احتمال هر گونه حادثه ناگواری وجود دارد.