مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2764897067104268176

پیام پیروزی ترامپ و رای به برگزیت برای لیبرال‌ها

برخی اتفاقاتی که در سال جاری شمسی رخ داده نشان از تضعیف ارزش‌های لیبرالیسم در سطح نظام بین‌الملل دارد. انتخاب ترامپ در ایالات متحده آمریکا ازجمله این رخدادهاست که ارزش‌های لیبرالیسم را تضعیف کرده است.

در واقع این انتخاب نشان از فاصله گرفتن از ارزش‌های لیبرالیسم است. تأکید بر ممنوعیت مهاجرت با آنچه آزادی مبادلات انسانی است مغایرت دارد.

موضوع دیگری که در مغایرت با این ارزش‌ها بود «برگزیت» بود. در واقع برگزیت هم در مغایرت با گشودگی به روی مبادله آزاد و مردم است. همچنین در سال 95 شاهد افزایش اقتدارگرایی و طایفه‌گرایی در هندوستان، ترکیه و اسرائیل بودیم که در مغایرت با آزادی اندیشه و ایده‌هاست. این جریان اقتدارگرایی و طایفه‌گرایی در مغایرت با ارزش‌های لیبرالیسم است. تأکید لیبرالیسم بر ارزش‌هایی چون تبادل آزاد اندیشه، تجارت آزاد و... است که این جریانات در تضاد با آنها قرار دارد.

از جنبه داخلی نیز تلاش برای حفظ هویت یکی از مسائل اساسی در نظام بین‌الملل است. همچنین از جنبه داخلی شاهد اقداماتی هستیم که می‌توان آنها را در جهت امنیت اقتصادی تفسیر کرد. این اتفاقات در دنیایی می‌افتد که می‌توان آن را «بی‌ثبات» و «گیج کننده» تفسیر کرد. سهل و راحت است که از منظر استادان دانشگاهی شناخته شده این موضوعاتی را مورد نقد قرار داد، اما باید دریافت که بسیاری از ایده‌ها و رفتارها شایع و رایج در نظام بین‌الملل وقتی با نیازهای اصلی و مشروع مردم مواجه می‌شوند شکست می‌خورند. در واقع خواست و مطالبات مردمان بسیاری از کشورها با آن ایده‌ها و رفتارهایی که گاهاً ارزشمند توصیف می‌شوند ممکن است مغایرت داشته باشد. در واقع اگر قرار است این موضوعات مورد نقد و بررسی قرار گیرند باید جنبه‌های مختلف آن در نظر گرفته شود و نباید صرفاً بر یک مسأله تأکید و توجه شود و به عواملی که سبب شکل گرفتن و مورد توجه قرار گرفتن چنین ایده‌هایی می‌شوند نیز توجه داشت. دلالت‌های این موضوع برای همکاری‌ها در عرصه نظام بین‌الملل بسیار نگران‌کننده است. برهمین اساس شاهد هستیم که جریاناتی در نظام بین‌الملل از سوی کشورها دنبال شود که همکاری‌های اقتصادی را محدود کنند و بر حمایت‌گرایی اقتصادی تأکید و توجه کنند. این مسائل و موضوعات خواست و مطالبه مردم است و ممکن است باعث محدود کردن همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی و زمینه‌های دیگر شود.

پروفسور رابرت جرویس - رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا