مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2691299929242706290

قوانین مزاحم فعالان اقتصادی حذف نشد

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از وجود 13 هزار قانون دست و پاگیر در حوزه فعالیت اقتصادی عنوان کرد: مطابق قانون برنامه پنجم، دولت موظف بود تمام قوانین مزاحم را احصا و ترتیب رفع آن را ایجاد کند، ولی متاسفانه خروجی این کار، تقریبا صفر بوده است./ رادیو گفت‌وگو