مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2596401551722738830
کتاب

چاپ کتابی از فیلسوف ایران باستان برای ا‌ولین بار

«گویایی ارستو» از پاول پارسی ـ فیلسوف و منطق‌دان ایران باستان و استاد فلسفه‌ خسرو انوشیروان ساسانی ـ برای نخستین‌بار با ترجمه‌ بزرگمهر لقمان چاپ شد.

کتاب «گویایی ارستو» دربردارنده‌ سه رساله از پاول پارسی (گفتار اندر گویایی ارستو، روشنایی‌نامه‌ای بر اندر درباره گزارش ارستو و پیش‌درآمدی بر فرزانگی ارستو) است که به خسرو انوشیروان پیشکش شده است.

بزرگمهر لقمان این سه رساله‌ پاول پارسی را به پارسی ناب برگردانده و واژه‌نامه‌‌ای سه زبانه‌ (پارسی ـ انگلیسی ـ پهلوی) نیز برای این کتاب فراهم کرده است.

چاپ نخست «گویایی ارستو» در 368 رویه و بهای 50 هزار تومان از سوی نشر شورآفرین در دسترس دوستداران فلسفه و منطق و نیز پژوهشگران تاریخ و فرهنگ و زبان‌های ایران باستان قرار گرفته است.